Gemeente Venlo zeer tevreden over implementatie ImFlow

Gemeente Venlo wil de doorstroming verbeteren en het verkeer slim regelen op basis van haar beleidsdoelen. SWARCO Nederland, voorheen Dynniq Mobility, heeft in december 2021 drie achtereenvolgende kruispunten voorzien van de verkeersregelapplicatie ImFlow, zodat het verkeer slim en dynamisch kan worden geregeld en specifieke groepen weggebruikers prioriteit kunnen krijgen.

​​​​​​​

Belangrijke verbindingswegen

Stadsdeel Blerick heeft een aantal belangrijke verbindingswegen. Met behulp van nieuwe netwerkregelingen wil de gemeente haar beleidsdoelen op deze wegen beter bereiken. Bijvoorbeeld door de doorstroming van het busverkeer van en naar treinstation Blerick en het verkeer dat de woonwijk binnenrijdt te verbeteren. Daarnaast was een belangrijk doel om fietsers op het kruispunt op de Eindhovenseweg en Antoniuslaan beter te faciliteren.

De kruispunten op de Antoniuslaan en Eindhovenseweg werden geregeld door iVRI’s met een verkeersregelapplicatie in CCOL 9. De gemeente wilde nieuwe applicaties op deze kruispunten, omdat de applicaties in CCOL 9 niet meer gecertificeerd waren en men de beleidsdoelen beter wilde faciliteren.

Daarom hebben we drie kruispunten voorzien van onze verkeersregelapplicatie ImFlow, met meerdere regelmethoden die afhankelijk van de verkeerssituatie worden ingezet. ImFlow is een softwareplatform dat bestaat uit een ITS applicatie met regelalgoritmes die iedere seconde berekent hoe lang de verkeerslichten groen krijgen. De kracht van ImFlow is de mogelijkheid om verkeer daadwerkelijk te regelen op basis van het verkeersbeleid en doelen van de wegbeheerder. En dat is precies wat we samen met gemeente Venlo hebben gerealiseerd.


Beleidsdoelen bepalen

Om het verkeer op basis van beleidsdoelen efficiënt te regelen, zijn de beleidsdoelen helder geformuleerd en afgekaderd. Gezamenlijk hebben we de reeds geformuleerde beleidsdoelen vertaald naar netwerkregelingen en regelalgoritmes. Zo moeten fietsers meer prioriteit krijgen op het kruispunt op de op de Antoniuslaan en Eindhovenseweg. Daarnaast moeten bussen volgens dienstregeling en met zo min mogelijk hinder van en naar station Blerick kunnen rijden. Dit betekent dat bussen conditionele prioriteit krijgen op de twee kruispunten op de Antoniuslaan en Eindhovenseweg.

Daarnaast moet het doorgaand autoverkeer niet via de Antoniuslaan, maar via de Burgemeester Gommansstraat de wijk inrijden. Om dit te bereiken, maken we de Antoniuslaan minder aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer. Bij de verkeerslichten is de frequentie van het groen licht voor de rijbanen die de wijk ingaan aangepast, waardoor in de spits enige filevorming ontstaat en automobilisten worden aangemoedigd de wijk binnen te rijden via een andere route.


Uitgebreide kennismaking en voortraject

Om gemeente Venlo kennis te laten maken met ImFlow zijn we gestart met een aantal gezamenlijke sessies. In de eerste sessie is uitgebreid stilgestaan bij de werking en mogelijkheden van ImFlow en heeft de gemeente haar wensen en behoeften uitgesproken. Dit hebben wij vervolgens vertaald naar regelmethoden en conditionele specificaties in de verkeersregelapplicatie. In een tweede sessie hebben we dit gepresenteerd en samen gekeken naar het verschil met de huidige netwerkregeling. 

“Dit project was onze eerste kennismaking met ImFlow. Het uitgebreide voortraject gaf ons veel vertrouwen in het product. SWARCO Nederland heeft ons uitgebreid meegenomen in de werking van ImFlow, de features en specificaties, de toepassing van onze beleidsdoelen en de impact hiervan op het netwerk. SWARCO heeft bij mij een credit opgebouwd!” - Jeroen Bakker, Technisch Specialist bij Team Realisatie en Beheer openbare Ruimte bij gemeente Venlo.


Beleidsdoelen testen in simulatieomgeving

Tot slot hebben we de situatie op straat gesimuleerd in een simulatieomgeving, waardoor de werking en impact van beleidskeuzes op het totale verkeer inzichtelijk werd. Naar aanleiding van de simulatiestudie zijn de laatste kleine aanpassingen doorgevoerd en hebben we samen met de wegbeheerder de configuratie op straat uitgevoerd. Hiermee heeft gemeente Venlo een mooie stap gezet om het verkeer slimmer te regelen en specifieke weggebruikers de gewenste prioriteit te geven. 

“Het was prettig om het volledige proces gezamenlijk te doorlopen: van het opstellen en aanscherpen van beleidsdoelen tot en met de configuratie op straat. Dit heb ik als positief ervaren en gaf vertrouwen in de werking van ImFlow. Bovendien is het goed om te zien dat de gemaakte keuzes ook daadwerkelijk op straat werken. Van collega’s die langs de kruispunten rijden, krijg ik positieve feedback op de werking. Dat is natuurlijk leuk om te horen.” - Jeroen Bakker, Technisch Specialist bij Team Realisatie en Beheer openbare Ruimte bij gemeente Venlo.