SWARCO i centrum for intelligente trafikløsninger

I Norden og Europa arbejdes der febrilsk på at digitalisere vejtrafikken. Trafiksignaler, motorvejssystemer, trafikafspærringskøretøjer og kollektiv trafik forbindes, og data bliver tilgængelige. Udviklingen med autonome køretøjer er naturligvis en stærk drivkraft for denne udvikling, men det samme gælder også tendenser inden for smart city-området og moderne mobilitetstjenester.

SWARCO deltager i flere forskellige projekter, hvor den digitale trafikinfrastruktur udformes og implementeres.Digital Demo Stockholm - Smarte trafiklys

Stockholm by har en vision om at være verdens mest intelligente by i 2040. Som led i dette kører der en række demoprojekter. Et af disse er Smarte Trafiklys, hvor en smart city-løsning med regulering af tilkørselstrafik, forbundne trafiksignaler og prioritet for kollektiv trafik skal testes med det formål at forbedre trafiksituationen i en bydel i det centrale Stockholm.

Drive Sweden KRABAT

Drive Sweden er et nationalt strategisk innovationsprogram inden for området mobilitet og bæredygtige byer. Et af projekterne i Drive Sweden-regi er KRABAT, hvor trafiksignalerne skal forbindes, og deres data skal gøres tilgængelige for vejens brugere, dvs. trafikanterne i form af bilindustrien.

Nordic Way 2

I 2015-2017 blev der gennemført et EU-pilotprojekt med navnet Nordic Way. Formålet var at teste tjenester inden for C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Arbejdet fortsætter nu i Nordic Way 2, hvor målet er at indføre fungerende C-ITS-tjenester i de fire nordiske lande, som kan gøres permanente og standardiseres. Først på nordisk niveau og derefter på europæisk niveau.

Alle de ovenstående projekter er samarbejder mellem samfundet/vejoperatørerne, (byer/kommuner og Trafikverket), bilindustrien (Volvo AB, Volvo Cars, Scania m.fl.), forskning (KTH, Chalmers, RISE) og SWARCO. I flere tilfælde er projekterne helt afhængige af SWARCOs medvirken.

Projektet løber i perioden 2017-2021.