Micro mobility: Løsningen på First & Last mile-udfordringen

Micro (fra det græske ord mikrós, der betyder “lille”) mobility henviser til køretøjer, som er udviklet til en eller to personer. Det inkluderer alt fra cykler, el-skateboards, små elektriske biler samt den seneste trend inden for micro mobility: el-scootere. Formålet med micro mobility er at udfylde hullerne i byens infrastruktur. Dét, der også kendes som “First/Last mile-udfordringen”.

Brugen og udviklingen af micro mobility-løsninger og -køretøjer er i vækst. I nogle tilfælde sker væksten imidlertid for hurtigt. De enkelte løsninger har meget at tilbyde i forhold til at skabe et bedre trafikflow, mindske udstødningsgasser og som en alternativ transportform. Der er dog også faldgrupper, når det drejer sig om micro mobility-køretøjer. Den seneste kritik er rettet mod el-scootere, og den drejer sig om, hvordan de er til fare for både brugeren og fodgængere.

En by skal altid have som mål at skabe sikre, effektive og miljøvenlige trafikløsninger for alle på både veje og fortove. Micro mobility-løsninger og -køretøjer er et skridt i den rigtige retning. Det er en tidskrævende og kompliceret proces at skabe gennemgribende forandringer, hvor micro mobility-køretøjer bliver fuldt integreret, men med SWARCO kan denne proces gøres både nemmere og mere effektiv. Vi kan hjælpe dig og din by med smarte micro mobility-løsninger og -systemer, så der skabes et sikkert trafikmiljø med et godt flow og en minimal miljøbelastning.

Hvad er First/Last mile-udfordringen?

FM/LM-udfordringen henviser til, at ikke alle kan bo i gåafstand til et offentligt transportsystem. Byplanlæggere kan ganske enkelt ikke tilføje flere veje eller stop for tog og busser, da løsningen enten koster for meget eller har andre årsager. Det betyder, at mange pendlere i stedet vælger at køre i bil, og derved øges problemerne i byområderne med hensyn til trafikpropper, parkeringspladser og udledninger. Ved at investere i micro mobility-køretøjer og micro mobility-systemer, som understøtter de enkelte løsninger, kan byen udfylde disse huller og skabe en effektiv dør til dør-transport, som gavner alle.

El-scootere

El-scootere er en velsignelse for nogen, og en forbandelse for andre. Det er en af de seneste trends inden for micro mobility, og den er blevet både hyldet og kritiseret. Den hyldes, fordi det er en god løsning til korte ture i det daglige, hvor man kan lade bilen stå og mindske trafikbelastning og udledning.

Den kritiseres dog også. Her drejer det sig eksempelvis om “el-scooter-krigen” mellem forskellige el-scooter-firmaer, scootere, der ligger på fortove, samt farlig kørsel. Micro mobility-el-scootere er stadig helt nye, og der er plads til forbedringer.

Hos SWARCO har vi både ekspertisen og ressourcerne til at hjælpe med disse udfordringer. Vi mener, at micro mobility er en nødvendighed i byområder, hvis man skal løse de aktuelle problemer med trafikpropper, parkeringspladser og udledninger.

SWARCO micro mobility

Micro mobility er i vækst, og det er vi også hos SWARCO, men brug af micro mobility i en stor skala kræver optimering, før det kan integreres helt og holdent i en by. Med SWARCO kan du sikre dig, at det går lidt stærkere. Vi prøver altid at være et skridt foran, og vi har gennem længere tid tilbudt micro mobility-løsninger i form af Green Wave til cykler. Vi arbejder også på at implementere C-ITS og V2X til micro mobility-køretøjer. Dette omfatter alt fra signal-prioritet-apps til micro mobility-køretøjer. Mobiltelefoner med denne app kan automatisk genkendes, når de nærmer sig et trafiklys, som herefter kan ændres til grøn.

Vores smarte trafikløsninger til micro mobility hjælper byplanlæggere, micro mobility-firmaer og offentligheden med at tage et skridt mod fremtidens smarte og grønne byer.