”C” i C-ITS

står for “Cooperative”, men hvad betyder det i forhold til ITS? Det første, man skal gøre, er at forstå formålet med ITS.

Vi er utroligt afhængige af transport i vores hverdag, men trafikken skaber seriøse problemer med hensyn til trafikpropper, risiko for uheld og udledninger. Her vil vi kaste et blik på konceptet C-ITS og de forskellige former for informations- og kommunikationsteknologier, som findes til at imødegå udfordringerne inden for transport. Vi forklarer, hvad de betyder, hvorfor de er så vigtige for smart-cities, hvorfor de er nødvendige for fremtiden, og hvordan C-ITS påvirker dagens bytrafik.

Er du interesseret i, hvad C-ITS indebærer, og hvilke C-ITS-services SWARCO tilbyder? Kontakt os gerne direkte eller se mere på vores hjemmeside.

ITS

ITS står for ”Intelligent Transport Systems”. Det er en samling af systemer, som omfatter en bred vifte af kommunikationsrelaterede applikationer, hvis formål er at øge rejsesikkerheden, minimere miljøbelastningen, forbedre trafikhåndteringen og maksimere fordelene ved transport for både kommercielle brugere og offentligheden.

Det inkluderer alt fra sensorer og kameraer til optagelse og registrering af biler til variable skilte ved motorveje eller på parkeringspladser samt vejledning og informationer. ITS er bredt, men fokuspunktet er intelligente teknologier langs vejene eller inden i køretøjerne. Det kan bedst sammenlignes med hardwaren i en computer (med andre ord, den fysiske computer), hvor C-ITS kunne være den software, der forbinder de forskellige former for ITS-teknologi.

C-ITS

C-ITS er næste skridt i retning af fuldt integrerede smart-cities. Det henviser til samarbejdet, interaktionen og kommunikationen mellem de forskellige former for ITS-teknologier, infrastrukturen omkring vejene samt køretøjerne. Dette kaldes også V2X: Vehicle-to-everything, eller konceptet omkring “online/wired vehicles”. C-ITS gør det muligt for køretøjer at “snakke” med hinanden med henblik på trafiksignaler og vejinfrastruktur – eksempelvis VMS ved motorveje eller byveje – samt andre trafikanter omkring farlige situationer, vejarbejde og trafiklys. Delingen af information mellem de forskellige trafikteknologier, trafikadministratorer, biler og førere gør det muligt at koordinere handlinger og skabe mere integrerede systemer.

Denne deling af informationer inden for C-ITS-services muliggøres af forskellige former for digitale og trådløse forbindelser mellem køretøjer og transportinfrastrukturen. Samarbejdselementet inden for C-ITS forbedrer vejsikkerheden og mobiliteten betragteligt ligesom trafikeffektiviteten og komforten. Det hjælper trafikanten med at træffe kvalificerede beslutninger og tilpasse sig situationer ved at holde sig opdateret med informationer fra flere forskellige smart-teknologier, der er integreret i byens trafikinfrastruktur.

Selvkørende biler

Et godt eksempel på, hvor C-ITS virkelig kommer til sin ret, er ved selvkørende biler. Der er mange variabler, som en selvkørende bil registrerer for at kunne køre ordentligt: Vejens beskaffenhed, andre biler, trafiklys og fodgængere. En selvkørende bil skal have så meget information, som den kan få, jo mere, desto bedre. C-ITS gør det muligt for selvkørende biler at deltage i informationsdeling mellem infrastrukturen og de forskellige smarte trafikteknologier, og ved at være en del af det får de nødvendige informationer, som gør, at de kan fungere optimalt.

SWARCO’s C-ITS-løsninger

Ved at forbinde alt kan man skabe et “hivemind”, hvor alle og alt er bevidst om hinanden og de aktuelle trafikforhold. Kontakt SWARCO i dag eller besøg vores hjemmeside, hvis du vil vide mere om vores C-ITS-services, og hvordan de kan forbedre din bys vejsikkerhed og mobilitet.