Bedre infrastruktur og optimerede havne

I 2013-2016 blev to af havnene i Stockholms Hamnar AB (Stockholms havne) bygget om, og SWARCOs havnestyringssystemer blev installeret for at optimere havneområdet med bedre trafikstyring og håndtering af anhængere. Havnen i Stockholms bymidte, Värtahamnen, er nu en mere effektiv og miljøvenlig havn med fem kajer og en moderne passagerterminal. Värtahamnen er blevet flyttet længere ud i vandet, og store dele af det område, som Stockholms havne tidligere rådede over, er afstået til byen Stockholm. Nu er der mere plads til, at byen Stockholm kan udvikle sig med nye boliger og arbejdspladser, og havnen kan håndtere flere fartøjer og mere trafik på mindre plads.
Stockholms Hamnar AB

Bedre trafikstyring og optimeret terminal med ITS

SWARCOs havnestyringssystem (SWARCO Port Control System – SPCS) er et moderne, intelligent transportsystem, der giver fleksibilitet for en RoRo-terminal. Hovedkonceptet er at skabe et godt logistikflow samtidig med, at der ikke gås på kompromis med nogen af de strenge sikkerhedskrav. Det opnås ved at benytte ANPR (Automatic Number Plate Recognition), barrierelængde og højdemåling, VMS (Variable Message Signs) og automatisk skadekontrol af anhængere. SPCS holder styr på, hvor køretøjerne og godset befinder sig på et givet tidspunkt. Systemet kan også underrette interne og eksterne partnere om placeringen.


Automatisering af driften

Ved havneindgangen kontrolleres køretøjets reservation, og der bruges ANPR og scanning til at måle længde og højde. Hvis reservationen er korrekt, åbnes barrieren, og køretøjet guides hen til det korrekte venteområde og den korrekte bane med grafiske VMS-skilte. Hvilken bane, køretøjet guides hen til, afhænger af konfigurerbare variabler i SPCS, f.eks. køretøjstype, afgang og fordeling mellem ankomsttællere. Havnepersonalet styrer trafiklyset, så der opnås trafikvejledning i havneområdet med en håndholdt enhed, som også gør det muligt at ændre informationen på VMS-skilte.

Nemmere, sikrere og mere effektiv af- og pålæsning af anhængere

I venteområdet for anhængere fordeles anhængerne på grundlag af et konfigurerbart sæt regler, der afhænger af havneoperatørens prioriteter, så af- og pålæsning sker nemmere, sikrere og mere effektivt. Disse regler kan for eksempel bestemme, hvordan og hvor forskellige typer farligt gods skal placeres. Ved hjælp af SPCS har havnearbejderne adgang til og modtager vejledning om, hvordan anhængerne skal organiseres i havneområdet og ombord på fartøjerne. Anhængere scannes automatisk med kameraer for skader før ankomst til og afgang fra havnen. Denne mulighed giver havnen et klart overblik over, om der er opstået skader under opholdet i havneområdet, og havnen beskyttes dermed mod falske erstatningskrav.

En forbundet havn

Havne spiller en vigtig rolle i international logistik og handel. Det stiller stadig større krav til kapaciteten og medfører forventninger om mere avancerede tjenester.

SWARCOs havnestyringssystem kan spille en vigtig rolle i den løbende digitale forvandling i havnene og fungere som platform for nye og mere avancerede tjenester.

Billede: Stockholms Hamnar AB