SOLIDPLUS & DURALUX

Øget sikkerhed på vejene

SOLIDPLUS & DURALUX Øget sikkerhed på vejene

SOLIDPLUS & DURALUX

Voreskvalitets glasperle, SOLIDPLUS | DURALUX, opnår særlig høje retroreflektive værdier på
over 1000 mcd/m2*lx. Standardværdierne overskrides stadig flere gange, selv efter mange års eksponering for trafik. Velegnet til alle vejafmærkninger.

SOLIDPLUS | DURALUX glasperleblandinger er en økonomisk og miljøvenlig faktor i trafiksikkerhed og trafikstyring. Brug af produkterne SOLIDPLUS | DURALUX reducerer applikationsrisikoen for brugeren, da de ønskede retrorefleksværdier lettere opnås.

SOLIDPLUS | DURALUX BLENDS er glasperlerblandinger af standardglasperler SWARCOFLEX eller MEGALUX-BEADS med
glasperler af typen SOLIDPLUS | DURALUX produceret direkte fra glassmeltning. Takket være glaskuglernes specielle sammensætning øges retorreflektion og kvalitet stærkt.

Se også Drive On 2017 | 1


Downloads

Downloads