AirDec


Miljøstation til
måling af luftkvalitetKommuner forsøger at styre den trafikken i byerne. Den integrerede "AirDec"-enhed er en miljøstation til måling af luftkvalitet via integrerede sensorer.


Denne smarte funktion "AirDec" er under planlægning.