Overlegne vejmarkeringer med høj-ydeevne perler SOLIDPLUS

Horisontale vejmarkeringssystemer består af malinger og glasperler. I et "symbiotisk" forhold frembringer malingslaget den ønskede farve, en overflade til retrorefleksion (RL) og bevarer glasperlerne, medens passende indlejrede glasperler tilvejebringer RL og samtidig beskytter malingen.

Ydeevnen for vejmarkeringer spiller en ret afgørende rolle, når det drejer sig om synlighed, mobilitetsscenarier såsom intelligent kørsel og uafhængige køretøjer. Sikring af potentiel reduktion af ulykker og redning af liv kræver en minimumsinterventionspolitik. Det Europæiske Vejforbund foreslog for nylig en 150x150-formel, for at vedligeholde RL> 150 mcd / m² / lx og RW> 35 mcd / m² / lx, (i de fleste tilfælde er fald af RL til 100 mcd / m² / lx tilladt).

SWARCO-proprietære SOLIDPLUS-teknologi leverer en forbedret ydelse sammenlignet med standardglasperler

  • Retrorefleksivitetsværdier op til 1000 mcd / m² / lx
  • Forøget retroreflektion under våde forhold (RW)
  •  Højere modstandsdygtighed over for mekaniske påvirkninger

Kapaciteten af SOLIDPLUS, i kombination med vandbårne W16-malinger, blev testet i et side om side eksperiment med standardglasperler. Tværgående linjer med en bredde på 15 cm blev anvendt på en vej med gennemsnitlig daglig trafik (ADT) på 7346 køretøjer (inklusive ca. 8% ledlastbiler). Efter en vintereksponering (0,6 mio. køretøjer passerer) var resultaterne fremragende: RL-tab var kun mindre og begge evaluerede systemer passerede med lethed. Efter et år (over 1,4 millioner køretøjer passerer) skete der som forventet yderligere et fald i RL. Imidlertid leverede SOLIDPLUS perler stadig RL der oversteg 450 mcd / m² / lx. Data-ekstrapolation for at forudsige et fejlpunkt har vist, at vejmarkeringssystemer med SOLIDPLUS-glasperler kun blev anvendt i 40% af dets brugstid.

De overlegne resultater opnået med SOLIDPLUS blev også målt under våde vejrforhold. SOLIDPLUS perler leverede ekstraordinær våd nat retroreflektivitet (RW) både i begyndelsen og efter vintereksponering (0,6 millioner køretøjer passerer). Efter et år var SOLIDPLUS RW-værdierne stadig meget høje, men en fejl fandt sted ved passage af ca. 1,0 millioner køretøjer. Brugen af standardglasperler resulterede ikke kun i
lavere indledende RW, men der opstod også en fejl inden for kun 0,4 millioner passager af køretøjer. Man skal huske her, at der for type II-markeringer, der er designet til at opfylde RW-krav, typisk anvendes glasperler med diametre på op til 1400 μm, mens der i dette forsøg blev anvendt perler på op til kun 800 μm.


Konklusionen er, at vejforsøg hvor et kendt antal køretøjer passerer de markerede linjer, tydeligt har vist fordelene ved solidplus glasperler i forhold til standardglasperler med hensyn til indretning

  • af ekstraordinær retrorefleksivitet,
  • fremragende retrorefleksivitetsopretholdelse,
  • overlegen vådnat retrorefleksivitet.  

Ekstra retrorefleksivitet og holdbarhed kan gavne applikatørerne, der søger at opfylde det minimale RL-krav for ydeevnekontrakter.
Flere videnskabelige rapporter viser, at forøget RL medfører til at sænke antallet af ulykker; derfor bør brugen af SOLIDPLUS glasperler forøges for at forhøje færdselssikkerheden. Desuden blev det konstateret, at ældre fokuserer på retrorefleksivitet under kørsel i mørke, så markeringer med meget høj RL vil forøge deres mobilitet.


Retrorefleksivitet (RL) opnået med standard og SOLIDPLUS glasperler under vejprøvning.


Våd nat retrorefleksivitet (RW) opnået med SWARCOFLEX og SOLIDPLUS glasperler under vejtest.