Verbeterde verkeersafwikkeling op de N276 in Sittard-Geleen door VRI SWARCO

In het kader van de raamovereenkomst voor het vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI) heeft SWARCO Nederland onlangs de eerste VRI in Sittard-Geleen vervangen door een iVRI-ready verkeersregelinstallatie. In slechts twee weken tijd en met minimale hinder voor het verkeer hebben we de VRI vervangen. Door de nieuwe iVRI-ready verkeersregelinstallatie is de verkeersafwikkeling op het kruispunt sterk verbeterd.

De N276 is een belangrijke, drukke verbindingsweg tussen de gemeenten Brunssum, Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Per etmaal passeren zo’n 25.000 motorvoertuigen het kruispunt van de Middenweg, Heerlenerweg en Sittarderweg. De VRI op dit kruispunt heeft het einde van de technische levensduur bereikt en is vervangen door een iVRI-ready installatie, zodat in de toekomst probleemloos kan worden overgegaan naar een volledige iVRI. Doordat een provinciale en gemeentelijke weg het kruispunt doorkruisen, hebben we onze werkzaamheden afgestemd met gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Het vervangen van de VRI maakt onderdeel uit van een raamovereenkomst van de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen. De raamovereenkomst is voor de gemeenten een middel om meer eenduidigheid en uniformiteit in de verkeersregelinstallaties in Zuid-Limburg te creëren. Dit sluit tevens aan op de doelstellingen van de Nota VRI Limburg om de samenwerking tussen wegbeheerders te intensiveren.

Zo min mogelijk verkeershinder

Vanwege het grote aantal weggebruikers en het nabijgelegen Zuyderland ziekenhuis moesten de werkzaamheden met zo min mogelijk verkeershinder worden uitgevoerd. Bovendien werden hoge eisen gesteld aan de verkeersmaatregelen en veiligheid. Zo mochten we de weg alleen afsluiten als hulpdiensten en het openbaar vervoer alsnog het kruispunt konden passeren.

In overleg met de gemeente Sittard-Geleen en provincie Limburg besloten we de weg twee weekenden volledig af te sluiten. Doordeweeks hebben we de weg versmald tot één rijstrook per rijrichting. Op doordeweekse dagen hebben we achter tijdelijke barrières werkzaamheden in de bermen uitgevoerd. Op deze manieren hebben we werkzaamheden in slechts twee weken én met minimale hinder voor het verkeer uitgevoerd.


Intensieve samenwerking met de opdrachtgever

Al in het voortraject vond intensief overleg met de gemeente Sittard-Geleen en provincie Limburg plaats. We hebben bijna wekelijks samen gezeten om de planning, verkeers- en veiligheidsmaatregelen en het plaatsen van tijdelijke VRI’s af te stemmen. Hierdoor hebben we onze werkzaamheden goed kunnen voorbereiden en zijn de werkzaamheden in de afgesproken tijdvakken uitgevoerd.

Ook tijdens de uitvoeringsfase waren de lijnen kort. Bijna dagelijks vond overleg tussen ons uitvoeringsteam en de gemeente plaats, waardoor mogelijke showstoppers direct werden getackeld. Als regiobedrijf met een locatie in Sittard was de afstand bovendien letterlijk kort: ons kantoor is hemelsbreed slechts 2 kilometer van de klant.

De samenwerking is erg prettig verlopen. Zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoeringen werden wij als wegbeheerder ontzorgt en dacht SWARCO Nederland bij uitdagingen goed met ons mee. Bovendien is door de nieuwe VRI de verkeersafwikkeling sterk verbeterd.
​​​​​​​- Bart Lendfers, gemeente Sittard-Geleen

Sterke verbetering verkeersdoorstroming

Op zondag 10 april 2022 werd de VRI in het bijzijn van de gemeente en provincie succesvol in bedrijf gesteld. Door de nieuwe iVRI-ready verkeersregelinstallaties is de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middenweg, Heerlenerweg en Sittarderweg sterk verbeterd. Voorheen stond er bijna dagelijks file in de ochtend- en avondspits en langzaam rijdend verkeer tot een afstand van zo’n 2 kilometer. Sinds de inbedrijfstelling van de nieuwe iVRI-ready installatie is van filevorming geen sprake meer. De vervanging van de oude automaat uit 2003 door een FlowNode heeft hiermee een significante bijdrage geleverd aan de verkeersafwikkeling op het Regionaal Verbindend Wegennet in de omgeving van Sittard.

Oplevering

In 2022 worden meerdere kruispunten voorzien van een iVRI-ready verkeersregelinstallatie. Op zondag 3 juni 2022 is de VRI op het kruispunt Hasseltsebaan-Hoogveldlaan in Sittard in gebruik genomen. Eind augustus 2022 zijn we gestart met de vervangingswerkzaamheden op het kruispunt Rijksweg Zuid-Jos Klijnenlaan-Kerenshofweg in Geleen.