Grootschalige verledding Amsterdam: obstakels, omgevingsmanagement en sfeerverlichting

In Amsterdam is het grootste verleddingsproject van Nederland in volle gang. Eind 2022 moet vrijwel alle openbare verlichting in Amsterdam vervangen zijn door ledverlichting. Als hoofdaannemer in Amsterdam-West en het stadscentrum neemt SWARCO Mobility Nederland het grootste deel van de werkzaamheden op zich. Hoe staat het nu - een paar maanden na de officiële start van het project - met de werkzaamheden?

In een tijdsbestek van 1,5 jaar moeten ruim 50.000 lampen, binnenwerken of gehele armaturen worden vervangen. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de eerste 17.000 lichtpunten te vervangen. Project Coördinator Linda en Supervisor Henk zorgen dat onze monteurs zorgeloos hun werk kunnen doen.

‘Amsterdam is een stad waar veel gebeurt en dat maakt het zo’n leuke werkplek’, vertelt Henk. ‘Verledding is een complex project en in Amsterdam ook nog eens ontzettend divers. We moeten veel verschillende lichtpunten vervangen: van grachtmasten met bijzondere kroonarmaturen, lantaarns midden op de trambaan of de Dam tot verlichting op aanvoerwegen van snelwegen.’ Daarom heeft de gemeente het project op basis van locatie, werkzaamheden een soort armatuur opgedeeld in tientallen deelprojecten.

Obstakels rondom lichtmasten en ‘s nachts werken

Een grootschalig project kent de nodige uitdagingen. ‘Soms is de situatie op straat anders dan op papier’, vertelt Linda. ‘De hoogwerker kan niet bij de lichtmasten komen, omdat deze omringd is door bloembakken, fietsen of paaltjes. Soms past de meegenomen armatuur niet op een oude mast of klopt de situatie op papier niet met wat er op straat staat.’ Dat vraagt om maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld door in samenwerking met de gemeente de straat af te zetten of obstakels weg te halen, nieuw materiaal te bestellen of ander materiaal uit het magazijn te halen.
 

Als gevolg van de drukte op straat kan soms een onveilige situatie ontstaan voor verkeersdeelnemers en onze monteurs. ‘Veiligheid staat áltijd voorop. Als onze monteurs op locatie komen, controleren zij eerst of het werk veilig uitgevoerd kan worden. Voor de omgeving en zichzelf’, legt Henk uit. Vanwege de veiligheid worden sommige deelprojecten ‘s nachts uitgevoerd. Ook dan worden veiligheidsmaatregelen genomen, zoals omleidingen en afsluitingen. Dat gebeurt in overleg met openbaarvervoersmaatschappij GVB, gebiedsregisseurs en wijkconsulenten. 

Sfeerverlichting op de Rode Loper

Binnenkort starten we met een nieuw deelproject midden in het toeristische hart van Amsterdam. De Rode Loper bestaat uit de belangrijkste straten: van het centraal station naar de Dam, Muntplein en de grachten. Elke jaar in oktober worden de straten voorzien van kerstverlichting. Dit jaar moeten eerst 250 armaturen worden vervangen door led-units. In verband met de verkeersdrukte voeren we de vervangingswerkzaamheden ‘s nachts uit. Bovendien mogen werkzaamheden nabij de trambaan enkel ‘s nachts en nadat vervoersmaatschappij GVB de bovenleiding aantoonbaar heeft uitgeschakeld worden uitgevoerd.

Snel schakelen om lichthinder op te lossen 

‘Af en toe krijgen we van de gemeente een melding dat bewoners niet tevreden zijn over de lichtintensiteit in hun straat,’ vertelt Linda. ‘We gaan heel ver om dit netjes op te lossen en staan soms zelfs in de slaapkamer om de lichtinval te beoordelen.’ We gaan actief met de gemeente in overleg en adviseren over een geschikte oplossing, zoals het aanpassen van de lichtintensiteit of vervangen van de armatuur. Binnen 1,5 tot 2 werkdagen voorzien we de gemeente van een advies.

Fijne samenwerking

Openbare verlichting heeft impact op de leefbaarheid en veiligheid van een stad. De gemeente gaat samen met de gebiedsregisseurs en wijkconsulenten in gesprek met omwonenden. Waar heeft de wijk behoefte aan? Hoe kunnen de vervangingswerkzaamheden met zo min mogelijk hinder worden uitgevoerd? Hoe worden klachten afgehandeld?

‘Communicatie is ontzettend belangrijk bij zo’n groot project’, beaamt Henk. ‘We houden periodiek overleg met de gemeente houden. We bespreken de voortgang, denken mee, geven advies en sturen bij waar nodig. De samenwerking verloopt hierdoor erg goed.’ Ook gemeente Amsterdam is tevreden over de samenwerking en heeft al toegezegd dat we de lopende verleddingswerkzaamheden mogen afronden. Een mooi compliment!

Ben jij benieuwd hoe de functies van Project Coördinator Linda en Supervisor Henk er in de praktijk uitzien, of wil je meer weten over werken bij SWARCO? Bekijk al onze vacatures hier: Vacatures | Werken bij SWARCO