Peek Traffic GreenFlow

Smart Mobility prioriteit services

Peek Traffic GreenFlow Smart Mobility prioriteit services

Prioriteit services

Het wordt steeds drukker in de stedelijke gebieden. Het aantal weggebruikers blijft toenemen en dat kan zorgen voor opstoppingen en onveilige verkeerssituaties. Met slimme technologieën krijgen wegbeheerders de mogelijkheid om specifieke weggebruikers op specifieke kenmerken te prioriteren en wel of geen voorrang te verlenen. Zo ontstaat een optimale en veilige doorstroming en kan het verkeer veilig en snel door de stad bewegen.

Duurzamer en veiliger verkeer

Individuele voertuigen worden met onze Smart Mobility prioriteit service, genaamd Peek Traffic GreenFlow, gekoppeld aan slimme verkeerslichten. De weggebruiker krijgt direct informatie over het verkeerslicht wat hij nadert. Specifieke doelgroepen kunnen zelfs meer of minder prioriteit krijgen. Deze prioriteit verlening wordt geregeld met intelligente systemen aan boord van individuele voertuigen in combinatie met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en een platform dat voertuigen verbindt met de verkeersregelinstallatie. Voertuigen dienen een prioriteit verzoek in via dit platform. Vervolgens wordt dit verzoek gevalideerd en voorzien van een prioriteit level.

De verkeersregeling weegt het prioriteitsverzoek af tegen het totale aanbod aan voertuigen en eventueel andere prioriteitsverzoeken. De bestuurder krijgt feedback over het resultaat van de prioriteitsaanvraag en ontvangt informatie over de verkeerslichten die hij nadert, zoals tijd-tot-rood, tijd-tot-groen en soms een snelheidsadvies om te zorgen dat men zonder te stoppen door het groene licht kan rijden. Met deze technologie hebben steden, gemeenten en provincies een zeer innovatief instrument in handen met veel mogelijkheden om verkeerskundig beleid uit te voeren en een veilige en snelle doorstroming te stimuleren. Bovendien hebben onze prioriteit services specifieke toepassingen voor specifieke weggebruikers.

Duurzamer transport met prioriteit services voor trucks

Wegbeheerders kunnen de prioriteit services gebruiken om zwaar vrachtverkeer vlotter door stedelijk gebied te laten bewegen of een alternatieve route te bieden. Maar de prioriteit service Peek Traffic GreenFlow for Trucks is ook interessant voor transportbedrijven. De chauffeur beschikt over informatie waarmee hij zijn rijgedrag kan aanpassen en zelfs eerder of langer groen licht kan krijgen. Doordat vrachtwagens minder stoppen en optrekken ontstaat een soepelere doorstroming waarbij het brandstofverbruik afneemt. Met elke weggevallen stop kan 0,5 tot 1,5 liter benzine bespaard worden, afhankelijk van het gewicht en type voertuig. Daarnaast neemt de CO2-uitstoot aanzienlijk af en is door minder stops, minder tijdverlies en een betere inschatting van de verwachte aankomsttijd mogelijk.

Altijd groen licht voor nood- en hulpdiensten

Helaas vindt regelmatig een ongeluk plaats waar een voorrangsvoertuig bij betrokken is. De meest voorkomende ongevallen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom. Met de prioriteit services voor nood- en hulpdiensten, Peek Traffic ​​​​​​​GreenFlow for BlueLights, krijgen nood- en hulpdiensten automatisch groen licht op de kruispunten die zij passeren. Met een applicatie aan boord communiceren voorrangsvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Het voertuig wordt herkend als voorrangsvoertuig en krijgt op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen oversteken.

Prioriteit services voor openbaar vervoer

Op hetzelfde platform waarmee het verkeer gereguleerd wordt en de prioriteit voor trucks en nood- en hulpdiensten geregeld wordt, wordt ook prioriteit verleend aan openbaar vervoer voertuigen, zoals bussen. De buschauffeur ontvangt informatie over tijd-tot-rood, tijd-tot-groen en soms een snelheidsadvies. De bus koppelt de bezettingsgraad terug aan de verkeersregelinstallatie, zodat de prioriteit verlening hierop kan worden aangepast. Het is immers waardevoller om een volle bus die mogelijk te laat bij de volgende halte is, prioriteit te geven op een druk kruispunt dan een nagenoeg lege bus. De prioriteit verlening kan plaatsvinden op basis van de bezettingsgraad en aankomsttijd van de bus, maar ook op basis van het accuverbruik van een elektrische bus. Minder stoppen en starten kost minder accuverbruik. Met deze prioriteit service, Peek Traffic ​​​​​​​GreenFlow for Public Transport, wordt de dienstverlening geoptimaliseerd.

De voordelen op een rijtje

  • Optimale en veilige doorstroming met aandacht voor het milieu
  • Meer rijcomfort voor bestuurders
  • Optimaal benutten van de beschikbare wegcapaciteit
  • Altijd groen licht voor nood- en hulpdiensten
  • Één technisch platform voor regulering wegverkeer en prioriteit verlening trucks, openbaar vervoer, nood- en hulpvoertuigen, voetgangers en fietsers

Lees hier meer over onze smart mobility services voor voetgangers en fietsers