FlowSense

Slimme Mobiliteit

FlowSense Slimme Mobiliteit

Door het groeiende aantal inwoners in onze steden staat de mobiliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid onder druk. De sterk toenemende mobiliteit in ons land maakt het noodzakelijk om verkeersstromen beter te beheersen en te monitoren. Slimme mobiliteitstechnologie – zogeheten smart mobility – biedt nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor een veilige en efficiënte doorstroming van het verkeer, terwijl de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd en de luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Connected weggebruikers

Dankzij slimme technologie verbinden we weggebruikers met de infrastructuur en informatiesystemen langs de weg. Informatie aan boord van het voertuig helpt de weggebruikers om betere beslissingen te nemen. Geen zorgen om de privacy, de gegevens die verzameld en verwerkt worden, zijn volledig geanonimiseerd.

Informatie van weggebruikers, hun locatie en kenmerken, helpt verkeerstoepassingen om het verkeer efficiënter – en in overeenstemming met beleidsdoelstellingen – te begeleiden. Coöperatieve technologie gaat een steeds grotere rol spelen bij het informeren van en onderhandelen met connected voertuigen over snelheid, waarschuwingen, tijd tot rood, tijd tot groen van verkeerslichten, prioriteit etc.

In het ecosysteem van smart mobility oplossingen, hebben wij het FlowSense service platform gecreëerd dat verschillende mobiliteitsdiensten ondersteunt, zowel voor de publieke als voor de private sector. Onze ervaring op het gebied van infrastructuur en softwareproducten, onze rol in Europese onderzoeksprogramma’s zoals C-MobileMAVEN en Transaid, en onze deelname aan het partnership Talking Traffic maken deze architectuur tot een solide basis voor duurzame, veilige en slimme stedelijke mobiliteit.

FlowSense Service Architectuur

Onze FlowSense service architectuur verbindt de systemen langs de weg met het FlowSense cloud services platform. Het verbindt weggebruikers via het mobiele netwerk (4G) om alle soorten C-ITS diensten aan te bieden, zoals voorrang of prioriteit bij verkeerslichten. Aan de wegkant bieden wij onze intelligente verkeersregelinstallatie FlowNode en ons innovatieve softwareplatform ImFlow, die via een RoadSide ITS Station (RIS) of hybride RIS aangesloten zijn op de cloud. De hybride RIS is een Road Side Unit (RSU) die ITS-G5 Wifi 802.11p ondersteunt om op korte afstand rechtstreeks met voertuigen te communiceren (coöperatieve technologie). De weggebruiker kan via applicaties op mobiele apparaten of on-board units gebruikmaken van deze diensten, zoals onze smart mobility prioriteit services. Wij leveren een software development kit (SDK) om de ontwikkeling van apps te vereenvoudigen. Ten behoeven van ITS-G5 bieden we een on-board unit (OBU) die de GreenFlow app als visuele interface gebruikt.

De voordelen

  • Denk eens aan een stad waar verkeerslichten automatisch voorrang geven aan voertuigen van hulpdiensten zodat ze eerder op hun bestemming aankomen en het aantal ongevallen op kruispunten wordt verminderd.

  • Of waar prioriteit wordt gegeven aan het openbaar vervoer zodat de bus altijd op tijd kan rijden.

  • Prioriteit voor zwaar vrachtverkeer zorgt ervoor dat trucks zo efficiënt mogelijk door de stad geleid worden met zo min mogelijk stops om brandstof en emissies te besparen.

  • Maar denk ook aan verkeerslichten die de duur van het groene licht automatisch verlengen op basis van het mobiliteitsniveau van de voetgangers.

  • Of stel je voor dat groepen kinderen veilig naar school fietsen en kruispunten oversteken, omdat ze ruim voor het kruispunt ‘gezien’ worden door het verkeerslicht en groen worden of blijven zonder de groep fietsers op te breken.

Onze diensten bieden gemeentes en provincies een effectieve manier om hun mobiliteitsbeleid te faciliteren. Zo creëren we samen een optimale doorstroming. Dit verhoogt de verkeersveiligheid, is beter voor het milieu en voorkomt opstoppingen op drukke verkeerspunten.