Peek Traffic GreenFlow for Trucks

Smart Mobility prioriteit voor vrachtwagens

Peek Traffic GreenFlow for Trucks Smart Mobility prioriteit voor vrachtwagens

Peek Traffic GreenFlow for Trucks

Transport duurzamer maken

Door de groei van de economie en steeds intensiever gebruik van de weg komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in grote steden onder druk te staan. Dit merk je bijvoorbeeld aan méér uitstoot van fijnstof, CO2 en een toename in verkeerslawaai. Een uitkomst voor de logistieke dienstverlening is dan om prioriteit te geven aan het vrachtverkeer. Door data van verkeersmanagementsystemen te koppelen aan vrachtenwagens zorgen we samen voor doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid op de weg.

Optimale en veilige verkeersstromen

Onze Peek Traffic GreenFlow service maakt het mogelijk om bepaalde verkeersdeelnemers prioriteit te geven. Met de applicatie Peek Traffic GreenFlow for Trucks kan het vrachtverkeer veilig en zonder te stoppen kruispunten passeren. De timing van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) wordt in dit geval afgestemd op het naderende zware vrachtverkeer. De applicatie Peek Traffic GreenFlow for Trucks en de intelligente verkeersregelinstallatie werken zo samen om connected transport mogelijk te maken. De iVRI’s kunnen namelijk niet alleen data zenden naar voertuigen maar ook data ontvangen. Daarmee kan onze slimme verkeersregeling (ImFlow) het verkeer in combinatie met zwaar vrachtverkeer veilig en efficiënt laten doorstromen.

Besparingen in tijd, brandstof en CO2

Doordat de vrachtwagens minder stoppen en optrekken ontstaat er een soepele doorstroom waarbij het brandstofverbruik afneemt, terwijl de chauffeurs comfortabeler kunnen rijden. De gemeente bespaart op het wegenonderhoud door minder belasting en slijtage van het asfalt. Peek Traffic GreenFlow for Trucks verbindt de processen van logistieke dienstverleners met slim verkeersmanagement. Met dit nieuwe ecosysteem willen wij bijdragen aan een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.


Tijdsbesparing
Minder slijtage
Brandstofbesparing
Rijcomfort

Voordelen voor chauffeurs

 • Comfort
 • Minder stops op je route
 • Informatie
 • Rijervaring

Voordelen vervoerders

 • Brandstofbesparing
 • Minder slijtage aan de banden
 • Betrouwbaarheid van alle ritten
 • Optimalisatie on-route

Voordelen voor de stad

 • Verkeersveiligheid
 • Doorstroming
 • Minder luchtvervuiling
 • Minder lawaai

Partners van SWARCO

Onze partners voor Peek Traffic GreenFlow for Trucks:


Veelgestelde Vragen

Heeft u een vraag over Peek Traffic GreenFlow for Trucks? 

Wij hebben de meestgestelde vragen over Peek Traffic GreenFlow for Trucks hier voor u beantwoord.

Meer weten over SWARCO oplossingen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

STAY INFORMED

GET OUR NEWSLETTER!

Subscribe to our ITS / Smart Mobility Newsletter

and receive regular updates on trends, developments, solutions and events.