A dolgok metszéspontja


KÖZLEKEDÉSI JELZŐK ÁLTAL VEZÉRELT KERESZTEZŐDÉSEK OKOSABBAK LESZNEK A SWARCO-VAL


A mai kereszteződéseken a közlekedési lámpákat egy közlekedési lámpa vezérlő vezérli egy elektromos interfészen keresztül. Ennek következtében a közlekedési lámpákat kevés karbantartási hatékonyság jellemzi. Emellett az értéknövelt funkciók nem valósíthatók meg, és az energiahatékonyság is javítható lenne.

A költséghatékony és megbízható terepi kommunikációs hálózatok megjelenésével a következő lépés egy elektronikus interfész bevezetése a közlekedési lámpák és a vezérlő között. A SWARCO LINE TECHNOLÓGIA CAN (Control Area Network) alapú, és további biztonsági intézkedésekkel jár. Minden közlekedési lámpa és forgalomirányító úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az EN12675, az EN 61508 és az EN 50556 nemzetközi szabványok követelményeinek.



Manuel Milli, a SWARCO Intelligens Mobilitás és a Városi Forgalomirányítás megoldásmenedzsere tudomásul veszi, hogy az új rendszert három területen kellett fejleszteni: jelzőfejek a közlekedési lámpák részeként, a forgalomvezérlők, valamint a kettő közötti kapcsolat. Nem is beszélve partnerkapcsolatokról más működtetőszerkezetekkel, mint például a jelzések számára vakok vagy az érzékelők (hurkok, videó, radar). „A CAN protokollt elsősorban az gépjárműiparban használták az időkritikus és megbízható alkalmazásokhoz” - mondja Milli.

„Következésképpen ez jól illeszkedik a jelzőfejek vezérléséhez.” Az elosztott architektúra magában foglal egy vezérlőegységet, amely a vezérlésért és a központi áramkapcsolásért felelős, valamint a pólusvezérlők számát a teljesítmény és az adatátvitelnek a platform más elemeivel történő megosztásához. A „dolgok metszéspontja” számos új alkalmazást kínál a különböző érdekelt feleknek, azaz a berendezés rendszerintegrátorának, egy kereszteződés-üzemeltetőnek és egy közúti felhasználónak.

"A CAN protokoll
jól vezérelhető alapja a
jelzőfejek vezérlésének"

Manuel Milli
SWARCO megoldásmenedzser




NYITOTT INTÉZKEDÉSEK A ZÖKKENŐMENTES INTEGRÁCIÓHOZ

A CAN-alapú interfész specifikációja nyitott minden integrátor számára. Az ötlet egy kötelező parancssor (például a jelzőfej bekapcsolása) megléte a különböző gyártók és rendszerintegrátorok közötti interoperabilitás biztosításához. Másrészt a projektspecifikus követelmények az opcionális parancsok bevezetésével érhetők el.


HATÉKONY KARBANTARTÁS

Az elektromos interfészen keresztül vezérelt hagyományos jelzőfejek csak azt jelezhetik, hogy jelenleg működnek-e vagy sem. Az új megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy részletes információkat szerezzen a jelzőfej kritikus hibájáról. A nem kritikus hibák és kisebb incidensek is jelenthetők. Következésképpen az időszakos karbantartás helyett a prediktív és az esemény által kiváltott intézkedések válnak lehetségessé. Végül, a funkcionalitás tovább javítható, a szolgáltatási javítások távoli alkalmazásával firmware-frissítések segítségével.


MEGNÖVELT ENERGIAHATÉKONYSÁG

A hagyományos rendszerekben a közlekedési lámpa vezérlő és a jelzőfej közötti elektromos interfész az elfogyasztott energiát használja annak mutatójaként, hogy a jelzőfej működik-e vagy sem. Még deaktivált üzemmódban is (azaz a jel kikapcsolt állapotában) a teljesítményveszteség a földrajzi régiótól függően 6–5 W között van. Az elektronikus interfész a teljesítményveszteség drasztikus csökkenését teszi lehetővé 1 vagy 2 W-ra, ami növeli az energiahatékonyságot. Ezenkívül a LED-ek minimális energiafogyasztása miatt a vonalon lévő elektromos zavarok kiküszöbölhetők és a felügyelet megbízhatóbb.


MEGNÖVELT ENERGIAHATÉKONYSÁG

Először is, a megoldás teljes mértékben megfelel az EN61508, SIL 3 követelményeinek, vagyis a rendszer fennmaradó meghibásodási valószínűségi aránya legrosszabb esetben is az óránkénti 10-7 hiba érték alatt van. Ennek eredményeképpen a platform jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a forgalombiztonság a kereszteződésen biztosítva legyen. Más oldalról a platform nemcsak a veszélyes hibákból eredő kockázatot (azaz a berendezés biztonsági integritását magában foglaló hibákat) mérsékli, hanem gyakori előfordulású nem veszélyes hibákat is kezel, ami rendkívül nagy megbízhatóságot és rendelkezésre állást eredményez, rendkívül korlátozott kiesési idővel. A „kereszteződések” a CAN-alapú hálózattal és a termék- és biztonsági előírások teljes körű betartásával lehetővé teszi az új szolgáltatásokat, és támogatja a dolgok Internetét (IoT). A jelzőfejek mellé bármilyen érzékelő (érzékelő, levegőminőség érzékelő, stb.) csatlakoztatható. Ezért több adatelemet gyűjtenek, és megvalósíthatók a rajtuk alapuló szolgáltatások. Ezenkívül a csatlakoztatott kereszteződések kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az infrastruktúra csatlakoztatható és automatizált legyen. A nagyon alacsony késleltetésű és a járművek áthidalását lehetővé tevő összekapcsolt szenzorokból származó adatelemek lekérése segíthet az automatizált járművek helyzet-észlelésének növelésében. Jelenleg a legmodernebb érzékelő technológiával rendelkező automata járművek nem képesek felismerni az aktuális helyzetet egy kereszteződében és nagyon rövid idő alatt reagálni kritikus helyzetekre.