sujetsujet

Світлодіодні знаки змінної інформації

ФОРМУЮЧИ МАЙБУТНЄ СВІТЛОДІОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИГНАЛІВ

Знаки змінної інформації є ключовими компонентами систем динамічного управління дорожнім рухом. В залежності від поточної транспортної ситуації різні табло інформують, попереджають і направляють учасників руху. Доповнюючи сигнальну технологію власними розробками, SWARCO встановлює новий стандарт якості в області світлодіодних знаків і табло змінної інформації.

Продукти