DIRECTOR 2

Tillfällig, flyttbar beläggningsmarkeringstejp

DIRECTOR 2 Tillfällig, flyttbar beläggningsmarkeringstejp

DIRECTOR 2är en högkvalitativ, tillfällig, lätt avtagbar, böjlig polymermarkeringstejp.

 
Vid konstruktion, reparationer eller andra omständigheter krävs tillfällig omdirigering eller ändring av trafikflöde, upprätthåll ordning och säkerhet med DIRECTOR 2 temporära märkningstejper och symboler. Mycket väder- och trafikbeständig, DIRECTOR 2 levereras med fabrikspålagt lim för snabb och enkel installation. Ingen särskild utrustning eller primers behövs. bara en ren, torr yta.

Lätt borttagning är lika viktig som enkel installation. SWARCO:s DIRECTOR 2 kan snabbt lyftas intakt, eller i stora delar, från betongbeläggning av asfalt eller portlandcement. Dess unika formel lämnar inga limfläckar eller permanenta märken. Avlägsnandet uppnås enkelt manuellt eller med en upprullningsanordning. DIRECTOR 2 är tillgänglig i reflekterande vitt och gult, och i rullar, samt format för symbol- och teckenförklaring, som hjälper dig att utföra arbete med att omdirigera och återställa trafikflödet kort och ekonomiskt

DIRECTOR 2 BLACK-OUT-beläggningstejp är ett reflekterande, tryckkänsligt avtagbart maskeringsband som är enkelt att installera över befintliga beläggningsmarkeringar för att temporärt omdirigera trafikflöden. När trafikavvikelsen är klar ska du helt enkelt ta bort DIRECTOR 2 Blackout-tejpen för att visa de ursprungliga markeringarna. DIRECTOR 2 Blackout-tejpen tar bort markeringar betydligt snabbare än konventionell slipning och avlägsnas lätt utan skada eller ärrbildning på vägbanans yta. DIRECTOR 2 Black-out-tejp hjälper dig att utföra arbete för att omdirigera och återställa trafikflödet som följer av tillfälliga förhållanden på ett kort och ekonomiskt sätt.

Downloads

Downloads