FUTURLED NEDRÄKNING

Ett användbart tillbehör för att öka säkerheten vid korsningar

FUTURLED NEDRÄKNING Ett användbart tillbehör för att öka säkerheten vid korsningar
FUTURLED nedräkningssignaler anger tiden som återstår till nästa röda eller gröna fas och bidrar därigenom till bättre orientering och mindre riskabelt beteende hos fotgängare och bilister vid korsningar.
wb_sunny

 Justerbar
ljusstyrka

verified_user

Säkerhetsavstängning
funktion

build

Enkelt
Installation

settings

Olika
alternativ

 • tvåfärgsdisplay med röda och gröna högflödesdioder
 • tillval: gul display tillgänglig
 • självlärande eller fast tidsbestämd läge
 • inga extra ledningar till styrapparaten
 • säkerhetsavstängning om den röda lampan på trafiksignalen är ur funktion
 • kan enkelt monteras i trafiksignalhuset (ø 210 mm / ø 300 mm)
 • signalstorlek 210 mm 2 siffror, signalstorlek 300 mm 2½ siffror
 • stöder signalcykler för fotgängare (röd/grön), fordon (röd/gul/grön) samt specialcykler (t.ex. blinkande grön)
 • visar återstående tid på den röda och/eller gröna huvudsignalen
 • justerbar skärmsljusstyrka
 • tillval: konfiguration på plats

Teknisk information

Diameter

Ø 210 mm

Ø 300 mm

Material

UV-stabiliserat polykarbonat

Mått

(diameter x djup)

210 mm x 83 mm

300 mm x 109 mm

Färger

enligt färgspecifikation i EN12368

Teckenhöjd

104 mm

150 mm

Nedräkningstid (max.)

99 sek.

199 sek.

LED

Högflödes-LED

Åtdragning

IP65 enl. EN 60598

Omgivningens temperaturintervall

Klass A, B, C enl. EN12368

Spänning

230VAC +10 %, -15 %, 50 Hz

Wattal

cirka 22 W, om alla lysdioder lyser med 100 % ljusstyrka

Driftlägen

Automatiskt läge: Varaktigheten av tidsintervallet identifieras automatiskt under de tre första cyklerna, efter att signalen är påslagen. Under dessa inlärningscykler lyser LED-displayen inte.

Fast läge: Ett fast tidsintervall ställs in av signaloperatören.