SGS-48 TRAFIKKONTROLL

Moderna trafikstyrenheter

SGS-48 TRAFIKKONTROLL Moderna trafikstyrenheter

SWARCO är ett av världens ledande företag inom utveckling, produktion och försäljning av trafik- och motorvägsstyrenheter och kommunikationsutrustning för trafikledningssystem.

SGS-48 är en av de senaste utvecklingarna inom trafikstyrning från SWARCO. Den är modulär i design och dess flexibla konfigurationsmöjligheter gör den anpassningsbar för alla typer av korsningar. Med TCP/IP eller 3G-modem kan den anslutas direkt till många kontroll- och övervakningssystem.


SGS-48: KRAFTFULL – SNABB – PÅLITLIG

Styrenheten kan levereras i tre olika storlekar beroende på antalet önskade signalgrupper.

För normala korsningar är 3U-stället med 16 signalgrupper och 32 detektorer lämpliga. För större korsningar, eller för att täcka mer än en korsning, finns det 32 och 48 signalgruppsversioner med 80 detektorkanaler.

Kretsarna i SGS-48 passar alla klimatförhållanden från de kalla vindarna i norr till den stekande solen i Mellanöstern och Afrika. Det större skåpet är utrustat med en svängram som ger enkel åtkomst till enhetens baksida.

Styrenheten överensstämmer med europeiska och nationella standarder och föreskrifter.


FÖRDELAR


Teknisk information


PROGRAMVARUFUNKTIONER

Standardprogramvaran hos SGS-48-styrenheten ger ett stort antal parameterstyrda funktioner.


 • Det finns 16 trafikplaner och 16 trafiksituationer tillgängliga med standardparametrar för lokal och central samordningsprogrammering. Kabelfri länkning är möjlig med en GPS-klocka.

 • En styrenhet kan styra upp till fyra oberoende korsningar i fyra separata ringar. Varje ring kan ha åtta primära steg och ett obegränsat antal sekundära steg. Logiken är signalgruppstyrd med en fullständig konfliktmatris mellan alla grupper.

 • Trafikräkning med interna detektorer med sju dagars backup. Användardefinierat räkneintervall.

 • Uppfyller skandinavisk LHOVRA-specifikation.

 • Inbyggda bussprioriteringsfunktioner.

 • Inbyggd avancerad programmerbar kontrollogik som gör att användaren kan skapa nya funktioner.

 • För kontroll och övervakning har SGS-48 gränssnitt till Omnia/Utopia/Spot, Omnivue och EC-Trak UTC-system. Styrenheten kan skicka SMS eller e-post vid fel.

 • Internt webbgränssnitt.


KONFIGURERING OCH PROVNING

För parameterkonfiguration och testning tillhandahålls en Windows-baserad, lättanvänd programvara.


Säkerhet

En säkerhets-CPU garanterar att inga farliga situationer uppstår. CPU:n övervakar:

 • Alla färg- och grön-gröna konflikter

 • Signalsekvenser

 • Min- och maxtider för alla signalstadier

 • Alla blinkperioder

 • Min- och maxcykeltid för samordnade signaler

 • Väntelampans varaktighet

 • Min- och maxlampbelastning för röd, gul och grön

 • Min- och maxhuvudspänning för säker drift

 • Min- och maxhuvudströmfrekvens

 • Max. nätspänningsfall innan du startar om

 • Säkerhets-CPU:n innehåller också 4 generella

 • ingångar och 4 generella utgångar


Teknisk information

 • Grundstorlekar (signalgrupper): 16, 32, 48

 • Loopdetektorer: 32, 64, 64

 • Videodetektorer: Rackvision, Atlas

 • Spänning: 230 VAC ± 15 %

 • Omgivningstemperatur: -40 – + 80 ° C

 • Belastning per utgång: Max 500 VA

 • I/O-gränssnitt: 5-48 V, 100 mA

 • Total produktion: 3,7 kVA

 • Skåp (stort) 900 x 1300 x 420 mm

  • Skåp (litet) 600 x 1300 x 350 mm

  • Inomhusställ (32 sg) 480 x 400 x 240 mm

  • Inomhusställ (16 sg) 480 x 135 x 240 mm

 • Kommunikation: RS 232, Ethernet

 • Systemanslutningar: Utopia/Spot, Omnivue, EC-Trak

 • Certifieringar: EN-12675, EN-50293, HD-638 S1