ITC-2 STYRAPPARAT

Moderna styrapparater

ITC-2 STYRAPPARAT Moderna styrapparater

SWARCOs ITC-2-trafikstyrappart har en modulär design och kan konfigureras för alla typer av korsningar. Med TCP/IP eller 3/4G-mobilnät kan den anslutas till många olika styr- och övervakningssystem.


Styrenheten kan levereras i tre olika storlekar beroende på antalet önskade signalgrupper.

För normala korsningar är 3U-racket med 16 signalgrupper och 32 detektorer lämpliga. För större korsningar, eller för att täcka mer än en korsning, finns versioner med 32 och 64 signalgrupper och 80 detektorer.

ITC-2 är konstruerad för vilket klimat som helst och installeras över hela världen, från den kalla Norden till det varma Mellanöstern och Afrika. Det större skåpet är utrustat med en svängram som ger enkel åtkomst till enhetens baksida.

Styrenheten har utvecklats enligt europeiska och nationella standarder.

traffic

 Kraftfull

timer

Snabb

settings

Pålitlig

device_hub

Hög flexibilitet

FÖRDELAR

 • Linux operativsystem med webbgränssnitt
 • Den inbyggda operatörspanelen ger full kontroll och tillgång till alla parametrar. Med polisnyckeln kan man slå på/av signaler, ändra till gul blinkning samt få fullständig kontroll. RS232-terminalgränssnittet ger ytterligare åtkomst till den interna programvaran för kontroll och felsökning. Parametrarna är lösenordsskyddade med två säkerhetsnivåer.
 • Detektionssystemet är baserat på induktiva slingdetektorer med 8 slingor per kort. Alternativt kan videodetektion Autoscope Rackvision eller Atlas-kort installeras.
 • Lampgruppskort med triacutgångar för 230 eller 42 VAC med full övervakning av spänning och ström på alla utgångar. Varje kort styr två signalgrupper.
 • I/O-kort för styrning av reläingång eller -utgång som tillval.
 • CPU-kort med ARM-processor för kontroll och övervakning av funktioner. CPU:n har en realtidsklocka med batteribackup.
 • ITC-2 finns även i en 42V-version.

Teknisk information

MJUKVARUFUNKTIONER

Standardprogramvaran hos ITC-2-styrappareten ger ett stort antal parameterstyrda funktioner.

 • Det finns 16 trafikplaner och 16 trafiksituationer med standardparametrar för programmering av lokal och central samordning. Kabelfri länkning är möjlig med en GPS-klocka.

 • En styrenhet kan styra upp till fyra oberoende korsningar i fyra separata ringar. Varje ring kan ha åtta primära steg och ett obegränsat antal sekundära steg. Logiken är signalgruppstyrd med en fullständig konfliktmatris mellan alla grupper.

 • Trafikräkning med interna detektorer med sju dagars backup. Användardefinierat räkneintervall.

 • Uppfyller skandinavisk LHOVRA-specifikation.

 • Inbyggda bussprioriteringsfunktioner.

 • Inbyggd avancerad programmerbar kontrollogik som gör att användaren kan skapa nya funktioner.

 • För kontroll och övervakning har ITC-2 gränssnitt till Omnia/Utopia/Spot, Omnivue och EC-Trak UTC-system. Styrenheten kan skicka SMS eller e-post vid fel.

 • Internt webbgränssnitt.


KONFIGURERING OCH TESTNING

För konfiguration och test av parametrar tillhandahålls ett Windows-baserat, lättanvänt mjukvaruverktyg.

Säkerhet

En säkerhets-CPU garanterar att inga farliga situationer uppstår. CPU:n övervakar:

 • Alla färg- och grön/grön konflikter

 • Signalsekvenser

 • Min- och maxtider för alla signalstadier

 • Alla blinkperioder

 • För samordnade min. och max. cykeltid för signaler

 • Väntelampans varaktighet

 • Min- och maxlampbelastning för röd, gul och grön

 • Min- och maxhuvudspänning för säker drift

 • Min- och maxhuvudströmfrekvens

 • Max. nätspänningsfall innan du startar om

 • Säkerhetsprocessorn innehåller också 4 universalingångar och 4 universalutgångar


Teknisk information

 • Grundstorlekar (signalgrupper): 16, 32, 48

 • Loopdetektorer: 32, 64, 64

 • Videodetektorer: Rackvision, Atlas

 • Spänning: 230 VAC ± 15 %

 • Omgivningstemperatur: -40 – + 80 ° C

 • Belastning per utgång: Max 500 VA

 • I/O-gränssnitt: 5-48 V, 100 mA

 • Total produktion: 3,7 kVA

 • Skåp (stort) 900 x 1300 x 420 mm

  • Skåp (litet) 600 x 1300 x 350 mm

  • Inomhusställ (32 sg) 480 x 400 x 240 mm

  • Inomhusställ (16 sg) 480 x 135 x 240 mm

 • Kommunikation: RS 232, Ethernet

 • Systemanslutningar: Utopia/Spot, Omnivue, EC-Trak

 • Certifieringar: EN-12675, EN-50293, HD-638 S1

Tillbehör

ITC-webbgränssnittet tillåter autentiserade användare att hantera den Linuxbaserade styrapparatserien ITC-2 via en vanlig webbläsare.