ITC-2 MINI STYRAPPARAT

Moderna styrapparater

ITC-2 MINI STYRAPPARAT Moderna styrapparater

ITC-2 Mini är en lågkostnadsversion av ITC-2-styrapparaten. Denna mini-version är ett kostnadseffektivt val för små korsningar och övergångsställen, och ger samma modulära design och flexibilitet som ITC-2.

ITC-2 MINI: KRAFTFULL – SNABB – KOSTNADSEFFEKTIV

 • ITC-2 Mini har fyra signalgrupper och kan installeras på en DIN-skena i ett litet skåp.
 • Styrenheten har utvecklats enligt europeiska och nationella standarder.
 • Kompakt design, endast 290 x 150 x 75 mm och 1,5 kg.

 Kostnadseffektiv

whatshot

Kraftfull​​​​

watch_later

Snabb

settings_overscan

Kompakt design

FÖRDELAR

 • Den inbyggda operatörspanelen ger full kontroll och tillgång till alla parametrar. Polisnyckeln kan slå på/av signaler, ändra till gul blinkning eller få fullständig kontroll.
 • RS232 terminalgränssnitt ger åtkomst till den interna programvaran för kontroll och felsökning. Parametrarna är lösenordsskyddade med två säkerhetsnivåer.
 • Detektionssystemet är baserat på induktiva loopdetektorer med upp till åtta slingor.
 • Lampgruppskort med triacutgångar för 230 eller 42 VAC med full övervakning av spänning och ström på alla utgångar.
 • Tillgänglig I/O-kort för styrning av reläingång eller -utgång som tillval.
 • CPU-kort med i386-processor för kontroll och övervakning av funktioner. CPU:n har en realtidsklocka med batteribackup.
 • En 42V-version finns också tillgänglig.

Teknisk information

MJUKVARUFUNKTIONER

ITC-2 Mini-styrenhetens standardprogramvara ger ett stort antal parameterstyrda funktioner.

 • Det finns 16 trafikplaner och 16 trafiksituationer med standardparametrar för programmering av lokal och central samordning. Kabelfri länkning är möjlig med en GPS-klocka.
 • Styrenheten kan ha åtta primära steg och ett obegränsat antal sekundära steg. Logiken är signalgruppstyrd med en fullständig konfliktmatris mellan alla grupper.
 • Trafikräkning med interna detektorer med sju dagars säkerhetskopiering. Användardefinierat räkneintervall.
 • Uppfyller skandinavisk LHOVRA-specifikation.
 • Inbyggda bussprioriteringsfunktioner.
 • Inbyggd avancerad programmerbar kontrollogik som gör att användaren kan skapa nya funktioner.
 • För kontroll och övervakning har ITC-2 gränssnitt till Omnia/Utopia/Spot, Omnivue och EC-Trak UTC-system. Styrenheten kan skicka SMS eller e-post vid fel.
 • Internt webbgränssnitt.

KONFIGURERING OCH TESTNING

För konfiguration och test av parametrar tillhandahålls ett Windows-baserat, lättanvänt mjukvaruverktyg.

Säkerhet

En säkerhets-CPU garanterar att inga farliga situationer uppstår. CPU:n övervakar:

 • Alla färg- och grön/grön konflikter
 • Signalsekvenser
 • Min- och maxtider för alla signalstadier
 • Alla blinkperioder
 • Alla min- och maxcykeltider
 • Väntelampans varaktighet
 • Min- och maxlampbelastning för röd, gul och grön
 • Min- och maxhuvudspänning för säker drift
 • Min- och maxhuvudströmfrekvens
 • Max. nätspänningsfall innan du startar om

Teknisk information

 • Grundstorlekar: 4 signalgrupper
 • Åtta loopdetektorer
 • Spänning: 230 V AC ± 15 %
 • Omgivningstemperaturintervall: -40 - + 80 ° C
 • Belastning per utgång: max. 500 VA
 • I/O-gränssnitt: 5-48 V, 100 mA
 • Kommunikation: RS 232, Ethernet
 • Systemanslutningar: Utopia/Spot, Omnivue, EC-Trak
 • Certifieringar: EN-12675, EN-50293, HD-638 S1

Tillbehör

ITC-webbgränssnittet tillåter autentiserade användare att hantera den Linuxbaserade styrenhetsserien ITC-2 via en vanlig webbläsare.