REFLEKTERANDE PLÅT

För ytan på trafikskyltar

REFLEKTERANDE PLÅT För ytan på trafikskyltar

Skyltytan på trafikskyltar är gjord av retroreflekterande plåt. Dessa är idealiska på grund av deras färgfasthet mycket goda retroreflektivitet. Inkommande ljus återspeglas, mestadels oberoende av ljusets vinkel.

Retroreflektivitet uppnås genom inbäddning av mikroglaspärlor med en diameter av 0,01 till 0,1 mm eller mikroprismer.
 

Reflekterande plåt typ A Reflekterande plåt typ B Reflekterande plåt typ C

Type A sheeting: embedded glass beads           Type B sheeting: embedded glass beads          Type C sheeting: embedded micro prisms

Inbäddade glaspärleteknik Inbäddade glaspärleteknik Mikroprismeteknik