SÄKER VÄG TILL SKOLA

Skyltar som gör skolvägen säkrare

SÄKER VÄG TILL SKOLA Skyltar som gör skolvägen säkrare

Markering av busshållplatser vid skolor, trafiksignaler, väl beprövade och rekommenderade varningsskyltar och säkerhetsstängsel förbättrar barns säkerhet på väg till skolan.
 
Skyltarna som visas nedan är tillgängliga som ALFORM eller plana aluminiumsskyltar.