Anpassade skyltar

Smarta designskyltar

Anpassade skyltar Smarta designskyltar

IMAGE EDITING

Kunddata från olika plattformar kan individuellt redigeras med en mängd olika mjukvarupaket. Våra kreativa tjänster är också tillgängliga för kunder utanför vårt viktiga marknadssegment.

Vi arkiverar kunddata för din bekvämlighet och vi har en enorm samling av piktogram som du kan välja mellan.

Layout

Designritningar med stora tecken

Med hjälp av ett speciellt mjukvaruverktyg ställs de mål som kunden ställer in. Den slutliga ritningen för produktion är ritad i AUTOCAD®, vilket förbättrats av våra programmerare för att uppfylla specifikationerna för RWB och RWBA. Om det behövs är det också möjligt att arbeta utanför dessa specifikationer. Ritningen skickas till kunden för godkännande (valfritt i färg upp till A3), helst via e-post.

Anpassade skyltar

Olika layoutpaket kan användas för att skapa egna skyltar. Kundlogotyper eller bilder och ett brett utbud av typsnitt och piktogram gör det möjligt att skapa ett stort antal olika tecken och dekaler. Till och med komplexa bilder, som färggraderingar eller landskap kan realiseras, inklusive

  • Vänortsskyltar
  • Lekplatsskyltar
  • Parkeringsskyltar
  • Företagsskyltar


EFTERBEHANDLING

  • Utskärningsplotter
  • Digital skrivare
  • Screentryck