SWARCOMARK SV 210

1-C Färg

SWARCOMARK SV 210 1-C Färg

SWARCOMARK SV 210 är en hög och fast lösningsmedelsburen färg som används till vägmarkeringar. Den kännetecknas av goda pärlinbäddningsegenskaper, utmärkt täckförmåga och bra motståndskraft mot nötning.


Denna typ av färg kan appliceras på både bituminösa (t ex mastisk asfalt, asfaltbetong) och betongytor med luftlösa och finfördelande tekniker.
SWARCOMARK SV 210 innehåller aromatiska lösningsmedel.

Downloads

Downloads