STOLLREFLEX D 14809

2-C färg

STOLLREFLEX D 14809 2-C färg
STOLLREFLEX D 14809 är en 2-komponent låglösningsmedelfärg. Härdningen är en fysisk process (förångning av de organiska lösningsmedlen) med en efterföljande kemisk reaktion. Plural-komponentfärger består av 2 eller flera komponenter (baskomponent och härdare).