VISA-LINE

Folie Tillfällig Tejp för beläggningsmarkering

VISA-LINE Folie Tillfällig Tejp för beläggningsmarkering

VISA-LINE är en mycket ekonomisk lösning när kortvariga temporära märkband behövs för bygg- eller vägreparationsområden.

 
Visa-Line temporärt beläggningsband är utformat för att ge reflekterande avgränsning till vägar under asfaltbeläggning eller nytt vägarbete. Inte bara kan Visa-Line lämnas intakt men det kan avlägsnas med värme eller helt enkelt asfalteras över när projektet är klart.

Konstruktionsklass: Används för kortsiktiga temporära projekt på avlägsna platser där ett märkbesättning är opraktiskt.

Ingenjörsklass: Används för ett långsiktigt temporärt projekt. Har en tjockare matris och bindesystem för större hållbarhet.

Downloads

Downloads