LISA

Trafikingenjörens perfekta assistent

LISA Trafikingenjörens perfekta assistent

Det omfattande mjukvarupaketet för planering och utvärdering av korsningar, testning av trafikaktiverad styrning och simulering av trafikflödet. Det kan också användas för att ladda upp data direkt till en mängd olika styrenheter från flera olika signalproducenter.

LISA+ kan användas för att planera, utvärdera och optimera trafikstyrningen för enskilda korsningar, för progressiva signalsystem och för vägnät.

FÖRDELAR

Den detaljerade simuleringen och analysen av den föreslagna styrningen möjliggör en omfattande bedömning av trafikflöden. Beslut om utvecklingen av väginfrastrukturen kan göras på ett tillförlitligt sätt.
När väl trafikstyrningen har skapats kan data direkt laddas upp till trafikkontrollören. Detta eliminerar behovet av kostnadskrävande och felaktigt manuell programmering.