ALKYD-SYSTEM

Rostskyddsbeläggning

ALKYD-SYSTEM Rostskyddsbeläggning


ALKYD-SYSTEM kan användas för rostskydd och ytbehandling av stålytor och för dekorativ och skyddande målning av trä, betong, murverk och tegelytor.

Systemet kan appliceras både inomhus och utomhus, i områden med mycket låg korrosivitetsklass C1 (låg och oförorenad luftfuktighet) till C3, medelhög korrosivitet (inomhusutrymmen med hög luftfuktighet och låg luftförorening och utomhusområden i stads- och industrimiljöer med måttlig förorening).


Systemkomponenter


Downloads

Downloads