SOLIDPLUS & DURALUX

VÅRA KRAFTPÄRLOR

enhanced performance

Förbättrad prestanda.

 • Retroreflekterande värden på över 1000 mcd/m2*lx
   
 • Standardvärdena är fortfarande långt överskridna efter många år i bruk
   
 • Speciell glasskomposition skapar exceptionell robusthet
   
 • Utmärkt retroreflektion i icke-vita markeringssystem
   
 • Också idealisk för övergångsställen, byggarbetsplatser och svarta punkter för olyckor
Enhanced cost efficiency

Förbättrad
kostnadseffektivitet.

 • Framgångsrikt provad över hela världen i långsiktiga tester
   
 • Lämplig för alla typer av markeringsmaterial
   
 • Lång livslängd och minskad arbetsbelastning vid ommarkering
   
 • Ökad säkerhet med optimerat förhållande pris/prestanda
enhanced safety

Förbättrad
säkerhet.

 • Oöverträffad reflektion över långa perioder
   
 • Betydligt ljusare vägmarkeringar i dimma, på natten och i våta förhållanden
   
 • Säkrare körning tack vare mycket mer upplysta visuella axlar
Enhanced innovation

Förbättrad innovation.

 • Markeringsinovation från Competence Center for Glass Technology and Marking Systems på divisionen SWARCO Road Marking Systems
   
 • Unikt glasrecept som ett resultat av många års forskning och utveckling
solidplus_grafic_2018_EN