Trafikledningscentral (TMC)

Hjärtat i ditt mobilitetshanteringssystem.


Många städer över hela världen växer snabbt. För det mesta är denna tillväxt väldigt välkommen men den kommer också med vissa utmaningar. En faktor som starkt påverkar vår livskvalitet är hur bra vi kommer från punkt A till punt B. Med begränsad kapacitet blir mobiliteten svårare att hantera och att upprätthålla trafikflödet kräver en solid mobilitetsstrategi och en välorganiserad trafikledning som har en holisitisk inställning till mobilitet som inkluderar alla transportsätt och stöder stadens strategi. De flesta städer har inrättat trafikledningscentraler, centrala kontrollrum för mobilitetshantering, där trafiken övervakas och kontrolleras och varifrån mobilitetsstrategier utnyttjas.Trafikledningscenter

Detta får du

Tidsbaserad samordning

network_check

Adaptiv trafikstyrning

dvr

Planeringsverktyg för styrenheten

playlist_add_check

Anläggningshantering

video_label

Övervakning

call_to_action

VMS-hantering


directions_bus

Kollektivtrafik prioritering


add_alert

Prioritet för utryckningsfordon


och mycket mer


Se hur vi byggde om Hamburgs TMC