Stadstrafikledningsslösningar

Stödjer smartare, grönare städer.

Trafikledning är en väsentlig del av modern mobilitet eftersom den hjälper till att utnyttja det befintliga nätverket på bästa möjliga sätt. Den övervakar och kontrollerar olika trafiksätt för att undvika trängsel och förbättra trafikflödet. Målet är att göra det möjligt för människor att nå sina destinationer så fort som möjligt. Samtidigt används trafikledning för att minska den negativa påverkan av mobilitet på miljön, t.ex. för att minska luftföroreningar. Den förbättrar också trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Trender inom trafikledning

Tidigare fanns det ett stort fokus på bilar. Detta har dock förändrats under senare år. Speciellt i stadsområden uppfattas bilar som orsaken till olika problem, inklusive trängsel och förorening. Därför används modern trafikstyrning idag alltmer för att främja andra transportsätt som kollektivtrafik, cykling och gångtrafik. Prioritering av kollektivtrafik vid korsningar och grönvåg för cyklister är bara två exempel på hur man gör dessa trafiksätt mer attraktiva.

Innovation

SWARCO är mycket involverade i branschen och samarbetar med olika partners och institutioner för att skapa nästa generations mobilitetshantering. Ny teknik, allt från trafikljusassistanssystem i bilar, som informerar dig om status för trafikljus framför dig, till att bygga mer effektiva och tillförlitliga korsningar, gör att vi aktivt kan forma framtidens mobilitet.

Referenser

För stadstrafikledning

2

Vad kan vi göra för dig?


SWARCO har lång erfarenhet inom modern trafikledning och kan hjälpa städerna att effektivisera sitt transportsystem och förbättra den övergripande livskvaliteten för sina medborgare.

Stöd din mobilitetsstrategi
Utveckla din Multi-Modal Approach
Låter dig ta kontroll över din stads mobilitet
Stöder dig i trafikplanering

Vårt utbud

1
1

TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det och vi är glada att ta över service och underhåll.

STADSTRAFIKLEDNING

Trafikledningstjänst
(TMaaS)

Framtidens trafikledning.

Läs mer om ett alternativa sätt att tillhandahålla trafikledning.

STADSTRAFIKLEDNING

KOLLEKTIVTRAFIKPRIORITET

Skapa en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler är en viktig åtgärd för att öka stadstrafiklednings effektivitet för att bättre kunna hantera allt växande trafikvolymer.