Industriella lösningar

SWARCO erbjuder ett antal lösningar för industriella tillämpningar. Våra färgföretag har en utökad portfölj som även omfattar golvbeläggningar och korrosionsfärg.

Dessutom tillhandahåller SWARCO också ett urval av sprängmedel, t.ex. sprängpärlor, samt samlar avfallsglas.