Compliance

Integritet och ansvarsfullt beteende

Ansvarsfullt företagsstyrande är viktigt för SWARCO. För att uppnå detta har ledningen ett starkt fokus på att skapa en arbetsmiljö i koncernen som främjar integritet, respekt och ansvarsfullt beteende för att skapa bestående värde.

Detta engagemang är grunden för företagets goda rykte och bidrar till att säkerställa långsiktig framgång. Grunden för detta är bindande riktlinjer och tydliga regler som följer SWARCO:s Code of Conduct. För att understryka detta erbjuder SWARCO, med sitt Compliance Office, inte bara sina anställda utan även sina kunder, leverantörer och andra affärspartner en kontaktpunkt som tar emot och behandlar klagomål och information om överträdelser av rättsliga bestämmelser, interna regler (Code of Conduct) och särskilt olagligt beteende.

Anställda och tredje parter har också möjlighet att kontakta oss anonymt vid missförhållanden. 

Compliance Office garanterar i alla fall sekretess.

Du kan kontakta Compliance Office på följande adress:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
T. +43-5224-5877-62
E. compliance@swarco.com