sujet

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy

22/08/2016 - 31/12/2024

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski organizowała Krajowy Kongres Forów Sekretarzy.
Było to wydarzenie skierowane do sekretarzy z wszystkich województw. Jego podstawowym celem była integracja środowiska i wymiana doświadczeń. Toczyła się dyskusja na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z działalnością samorządu lokalnego.