sujetsujet

Detekcja

Ważnym elementem zarządzania ruchem jest zbieranie informacji o ruchu drogowym. Detekcja jest różnorodna i znajduje ona różne zastosowania, jak np. ograniczenia prędkości, wykrywanie przesunięć, pomiar ruchu, podział na grupy, wykrywanie zdarzeń oraz kontrola dostępu, żeby wymienić tylko kilka. SWARCO TRAFFIC POLSKA jest ekspertem w każdej technologii detekcji, włączając w to pętle detekcyjne, wideo, radary i podczerwień oraz połączone jednostki detekcyjne.

Produkty