sujet

Zarządzanie ruchem pozamiejskim

Strategie i rozwiązania dla zarządzania i monitorowania autostradami i tunelami

Wiele europejskich autostrad i dróg ekspresowych łączących miasta są wyposażone w niezawodne i dobrze widoczne technologie LED dostarczane przez SWARCO. Jednak nasza oferta rynkowa nie ogranicza się do znaków zmiennej treści; TRAFFIC POLSKA dostarcza również kompletne systemy i rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem drogowym i tunelami.

TRAFFIC POLSKA oferuje różne rodzaje detektorów do zbierania I przechowywania danych o ruchu. Nasze sprawdzone stacje oraz oprogramowanie systemowe przetwarzają te informacje, aby zapewnić lokalnie i centralnie skoordynowaną kontrolę autostrad, włączając w to specjalistyczne systemy tunelowe.

Łatwo dostępne dane pozwalają operatorom na szybkie rozpoznanie problemów i na właściwą reakcję. Aktualne i rzetelne informacje o jeździe umożliwiają kierowcom planowanie ich podróży, podejmowanie pewnych decyzji przed jazdą i w jej trakcie oraz na dotarcie do celu na czas przy minimalnym stresie.

Rozwiązania

 • Systemy autostradowe

  TRAFFIC POLSKA oferuje gotowe rozwiązania z zakresu nowoczesnego zarządzania autostradami i tunelami.

 • Systemy tunelowe

  TRAFFIC POLSKA jest partnerem o znacznym doświadczeniu w systemach tunelowych.

 • Znaki zmiennej treści

  Znaki zmiennej treści informują, ostrzegają i kierują zmotoryzowanych na autostradach i drogach ekspresowych.

 • Pomiar ruchu

  Pomiary ruchu dostarczają informacji o sytuacji drogowej.

 • Detekcja

  Jednostki detekcji wykorzystuje się w różnych aspektach zarządzania ruchem.