sujetsujet

Systemy ruchu miejskiego

Produkty

  • OMNIA

    OMNIA to zaawansowane środowisko programistyczne, które zapewnia jednorodny i przyjazny dla użytkowanika interfejs, w celu działania różnych systemów sterowania i zarządzania ruchem.

  • UTOPIA

    UTOPIA to adaptacyjny system kontroli ruchu, optymalizujący przepływy i selektywne udzielanie pierwszeństwa środkom transportu publicznego z jednoczesnym oszczędzaniem czasu podróży w ruchu prywatnym.