sujetsujet

ACTROS - sterownik sygnalizacji

Sterownik do indywidualnego sterowania skrzyżowaniem.

ACTROS oferuje modułową architekturę dla elastycznych i indywidualnych zastosowań. Nadaje się do prawie wszystkich współczesnych systemów sterowania ruchem. Jest on oparty na szybkim i kompaktowym sprzęcie, podzielonym na trzy części: moduły systemowe, moduły funkcjonalne oraz podzespoły opcjonalne.

ACTROS służy do indywidualnego sterowania skrzyżowaniem albo jako element kompleksowego systemu zarządzania ruchem.

Różnorodność centralnych interfejsów zapewnia łatwą integrację ze wszystkim ważnymi środowiskami zarządzania ruchem. W tym celu w pełni obsługiwany jest szczególnie OCIT – otwarty standard dla centralnych interfejsów. ACTROS obsługuje również interfejsy charakterystyczne dla różnych producentów, włączając interfejsy komputerowe SIEMENS. ACTROS realizuje następujące procesy kontroli: LISA+, VS-PLUS, PDM/TL (włączając Motion), TRELAN/TRENDS, a także dodatkowe modyfiikacje w obrębie poszczególnych sekwencji programu. Przede wszystkim wykorzystwana jest szeroko rozpowszechniona standardowa platforma inżynierii ruchu LISA+.

Udoskonalona struktura sprzętowa

ACTROS oferuje modułową architekturę do elastycznych i indywidualnych zastosowań, nadające się do prawie wszystkich współczesnych systemów sterowania ruchem. System oparty jest na szybkim i kompaktowym sprzęcie, podzielonym na trzy części: moduły systemowe, moduły funkcjonalne i podzespoły opcjonalne.

Ergonomia i bezpieczeństwo

ACTROS wyznacza nowe standardy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Może być łatwo kontrolowany na miejscu za pomocą wbudowanych urządzeń sterujących albo poprzez zintegrowany serwer sieciowy ACTROS.access za pomocą PDA lub stacji roboczej Microsoft Internet Explorer. Koncepcja bezpieczeństwa ACTROS doprowadziła do opracowania technologii odpornej na określone błędy. Wszystkie wyjścia do lamp podlegają kontroli prądu i napięcia. Wszystkie stany sygnałów są monitorowane, identyfikowane i kontrolowane zgodnie z normą DIN VDE 0832 część 100 i wytycznymi w zakresie systemów sygnalizacji ruchu (RiLSA).

Warianty systemu ACTROS.line i ACTROS.energyline

Warianty ACTROS.line i ACTROS.energyline oferują zdecentralizowany projekt urządzeń sterowniczych, łącząc inteligentnie rozproszone elementy systemu poprzez elastyczne i łatwe w instalacji magistrale w celu utworzenia całego systemu.

Obudowa

 • standardowy korpus z/bez części narzędziowej: rozmiar 1, 2, 2 zgodnie z normą DIN 43629 część 1, IP54
 • część narzędziowa jak przy TAB 2000, IP54

Elektronika sterownicza

 

 • maks. liczba grup sygnałów: 64
 • maks. liczba wyjść lamp: 192
 • liczba wyjść lamp na tablicy sterującej: 24
 • maks. liczba wejść/wyjść: 144 (do 288 przy specjalnej konstrukcji)
 • liczba wejść/wyjść na karcie I/O: 16 wejść, 8 wyjść
 • kontrola związana z ruchem: program stałoczasowy, kontrola zegarowa, grupy sygnałów oraz zorientowane fazowo, zależne od ruchu starowanie, kontrola skoordynowanej aktywacji punktów LISA+, albo elementy sterownicze programowalne dowolnie w Javie, takie jak: VS-Plus, PDMe/TL, MOTIONe, Trelan Trends, BALANCE
 • centralna obsługa / interfejs: OCIT, V1.1 i V2.0, jak również Profile 2 i Profile 3, SB12, SB15, SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO, ACTROS.connect
 • obsługa: panel sterowania, możliwy do zintegrowania ręczny panel sterowania, serwer web
 • zegar systemowy: 0,5 s, 1 s
 • sekwencja sygnałów: dowolnie programowalna, standard jak przy wytycznych dotyczących systemów sygnalizacji ruchu (RiLSA)
 • transport publiczny: komunikaty R09 według standardu VÖV 04.05.1 standard
 • ochrona sygnału: projekt w technologii odpornej na błędy; monitoring prądowy i napięciowy wszystkich wyjść lampowych zgodnie z normą DIN VDE 0832 część 100 i wytycznymi dotyczącymi systemów sygnalizacji ruchu (RiLSA)

Energoelektronika

 • maks. pobór mocy bez lamp: typowo 50 VA, maks. 300 W
 • zasilanie: 230 V (-15 … +10%)
 • częstotliwość sieci: 50 Hz (-5 … +5%)
 • dopuszczalne napięcie lamp: 10 V / 40 V (zgodne z OCIT-LED) / 230 V
 • moc lamp na wyjście sygnału: 12 do 460 W przy 230 V i 10 V, 3 do 40 W w przypadku sygnalizatorów 40 V LED
 • maks. moc lamp na wyjście sygnału: 460 W lub 2 A
 • maks. moc lamp na jednostkę sterującą: 3000 W lub 13 A

ACTROS.line: środki technologii zdecentralizowanej

 • maks. liczba niezależnych magistrali: 24
 • maks. liczba modułów kontroli otwartych pętli na magistralę: 15
 • liczba wyjść lamp na zdecentralizowanej tablicy kontrolnej: 6
 • liczba wejść na zdecentralizowanej tablicy kontrolnej: 4
 • maks. długość magistrali: 1 km
 • typy lamp: 40 V sygnalizatory OCIT-LED