sujet

Zarządzanie ruchem miejskim

Strategie i rozwiązania dla sterowania ruchem miejskim

Kontrola i zarządzanie ruchem to szczególne wyzwania w gęsto zaludnionych miastach. Bardziej efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej sieci drogowej, zharmonizowanie ruchu, jego kontrola, udzielenie pierwszeństwa środkom transportu publicznego oraz nastawienie na bezpieczeństwo pieszych - to tylko niektóre z metod TRAFFIC POLSKA, mające na celu lepsze zarządzanie mobilnością w mieście. Jako TRAFFIC POLSKA udowadniamy, że nasze rozwiązania w zakresie stałego monitoringu ruchu i adaptacyjnej regulacji ruchu pomagają skrócić czas podróży. Adaptacyjne systemy kontroli ruchu firmy SWARCO śledzą i wykrywają ruch oraz wybierają optymalne warianty zarządzania ruchem miejskim.

Rozwiązania