sujetsujet

Detekcja

W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Zbieranie informacji o ruchu drogowym jest ważnym elementem w zarządzaniu nim. SWARCO TRAFFIC POLSKA jest ekspertem w każdej technologii detekcji, a jednocześnie oferuje różne urządzenia detekcyjne odpowiednie dla rozwiązań przy transporcie publicznym.