sujet

Transport publiczny

Jesteśmy przekonani, że przyszłe natęnie ruchu może być obsługiwane tylko przez inteligentne połączenie interoperacyjnych trybów ruchu miejskiego. Transport publiczny odgrywa ważną rolę w ruchu miejskim.

Pierwszeństwo dla środków transportu publicznego, takich jak autobusy i tramwaje, jest jedną z możliwości, aby czynić ten sposób bardziej atrakcyjnym. Urządzenia informacyjne, wspomagające kierowców transportu publicznego i przewożonych pasażerów, są integralną częścią portfolio SWARCO.

Rozwiązania