sujet

Politika společnosti

Hlavní zásady tvorby politiky společnosti ISM:

  • soustavné zkvalitňování péče o zákazníka
  • vysoká kvalita dodávek produktů a služeb pro systémy řízení dopravy a zpracování dopravních dat
  • trvalé rozšiřování sortimentu dodávaných technologií a systémů
  • odborný a profesní růst zaměstnanců společnosti
  • vysoká osobní odpovědnost zaměstnanců za kvalitu odváděné práce
  • péče o životní prostředí a minimalizace negativních vlivů působení společnosti na životní prostředí
  • dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů