sujetsujet

Priority veřejné dopravy

Veřejná doprava hraje důležitou roli v moderním městském prostředí. Priorita veřejné dopravy je prostředek, jak učinit přechod z individuální na veřejnou dopravu atraktivní.. SWARCO nabízí širokou řadu produktů pro poskytnutí informací pro pracovníky ve veřejné dopravě i cestující.

Produkty

  • KSR

    Systém priority veřejné dopravy KSR významně snižuje nutnost zastavování na světelně řízených křižovatkách před návěstidly dopravní světelné signalizace.