sujet

Elektromobilita

Aby se udržel dnešní vysoký stupeň mobility, jsou vyžadovány základní změny a alternativní řešení, protože se dříve či později vyčerpají konvenční fosilní zdroje paliv. Nezbytné změny je možné uskutečnit pouze s včasným závazkem, proto se SWARCO TRAFFIC SYSTEMS účastní do budoucna orientovaných a inovativních projektů.

Motory na konvenční paliva poškozují životní prostředí a fungují na neobnovitelnou fosilní energii. Elektromobilita je slibný koncept pro městské oblasti, který rozvíjí motory přátelské k životnímu prostředí poháněné obnovitelnými energiemi.

Řešení

  • ChargeLine

    Elektromobilita - alternativa přátelská k životnímu prostředí.