sujetsujet

Enforcement

Dodržování silničních pravidel například rychlostních omezení, je důležitým prvkem bezpečnosti na silnicích a součástí každodenní koncepce bezpečnosti dopravy. Ve spolupráci s profesionálními partnery dodává SWARCO vynucovací zařízení pro ANPR, řidiče jezdící na červenou a stacionární systémy kontroly rychlosti.

Produkty