sujet

Detekce & Enforcement

Důležitou částí systémů řízení dopravy je získávání dopravních dat. Aplikace detekce je rozmanitá a zahrnuje například měření rychlosti a vzdálenosti, počítání dopravy, klasifikace vozidel, detekce nehod a kontrolu přístupu. SWARCO je expert na všechny různé technologie, jako jsou indukční smyčky, video, radary, infračervené a také kombinované systémy.

ROZSAH APLIKACÍ

 • Řízení přístupu vozidel pro brány, vrata a závory
 • Monitorování obsazenosti a počítání dopravy v parkovacích garážích
 • Signální výstup pro instalování návěstidel dopravní světelné signalizace a řadiče dopravní signalizace
 • Detekce vozidel v závislosti na směru jejich pohybu
 • Zabezpečení a monitorování např. dopravníkových systémů a myček
 • Měření rychlosti pro monitorovací systémy ve městech a na dálnici
 • Detekce vozidel pro klasifikaci a měření rychlosti pro získávání dopravních dat a pro řízení
 • Detekce zácpy

ENFORCEMENT

Pro bezpečnost na silnicích je důležité dodržování silničních pravidel např. rychlostních omezení. Aby se zajistilo, že řidiči budou dodržovat tato pravidla je nezbytné trvalé monitorování a tudíž také jejich vynucování kompetentními úřady.

Ve spolupráci s profesionálními partnery v této oblasti podporuje SWARCO enforcement - vynucování správným vybavením pro:

 • automatické rozpoznávání registračních značek (ANPR)
 • monitorování jízdy na červenou
 • stacionární monitorování rychlosti

Řešení