sujetsujet

Detekce

Sběr dopravních informací je důležitým prvkem v řízení dopravy. Detekce je mnohostranná a je používána pro různé aplikace. Zde je jen několik příkladů: vynucení rychlosti, detekce před vozy, dopravní počítání, klasifikace, detekce nehod a kontrola přístupu. SWARCO je váš specialista pro jakoukoliv detekční technologii včetně indukčních smyček, videa, radarů, infračervené kombinované detekční jednotky.

Produkty

  • Dopravní detektory TDC3

    Dopravní detektory nerušící pro získávání dopravních dat z jednoho jízdního pruhu.

  • MC2020BP

    Nosná deska pro spojení MC detektorů Weiss do lišty.

  • Montáž smyčky podle TLS

    Instalace smyčky pro získávání dopravních dat a detekce dopravní zácpy pro jednotlivé pruhy podle TLS.