sujetsujet

Detekce

Důležitým prvkem v řízení dopravy je sběr dopravních informací. Detekce je mnohostranná a je používána pro různé aplikace. Zde je jen několik příkladů: vynucení rychlosti, detekce před vozy, dopravní počítání, klasifikace, detekce nehod a kontrola přístupu.