sujetsujet

Dopravní řadiče

Inteligentní systémy řadičů pomáhají vyrovnat se s velkými městskými dopravními objemy, aby se co nejlépe využívala stávající infrastruktura a chránili se lidé a životní prostředí. S našimi návěstidly dopravní světelné signalizace, řadiči dopravní signalizace a indikačními systémy poruch jsme inovativním způsobem zlepšili bezpečnost dopravy a řízení stále se zvětšujícího objemu dopravy.

Produkty

 • ACTROS.c

  ACTROS.c je založen na třech funkčních modulech, vhodných pro středně velké křižovatky.

 • ACTROS.compact

  Malý a energeticky účinný řadič dopravní světelné signalizace.

 • ACTROS.net

  ACTROS.net je rozšíření typu ACTROS pro řízení skupin systémů světelných signalizačních zařízení, založených na otevřeném komunikačním rozhraní OCIT.

 • ISY-GUARD systém indikující poruchy

  ISY-GUARD hlásí všechny incidenty, které by mohly rušit řádné fungování dopravních světelných signalizačních zařízení.

 • ITC webové rozhraní

  ITC webové rozhraní: provozování řady ITC-2 řadičů.

 • ITC-2 dopravní řadič

  Nejmodernější řadiče dopravní světelné signalizace konfigurovatelné pro všechny typy křižovatek.

 • ITC-2 mini dopravní řadič

  ITC-2 Mini podporuje čtyři signální skupiny a může se instalovat na DIN lišty v malých skříních.

 • KSR

  Systém priority veřejné dopravy KSR významně snižuje nutnost zastavování na světelně řízených křižovatkách před návěstidly dopravní světelné signalizace.

 • ŘADIČ ACTROS

  ACTROS se používá pro individuální řízení křižovatek nebo jako systémový komponent komplexního systému řízení dopravy.

 • Řadič ITC-3

  Další generace nejmodernějších řadičů dopravní světelné signalizace.

 • TERM

  Prognostika emisí pro řízení dopravy.

 • VRS 5000 Systém řízení dopravy

  Dopravní řídící ústředna VRS 5000 je ideální řešení pro zavedení komplexních řídících procesů pro městské dopravní sítě.