sujetsujet

Řídící centra a software

Řídící centra SWARCO řídí napojení podsystémů jako jsou návěstidla dopravní světelné signalizace a detekční zařízení a poskytují prostředky pro integrování řídících dopravních systémů, systémů řešení parkování, atd.

Hardware a software mají modulární konstrukci a jejich shoda s mezinárodními normami zaručuje hladkou integraci a rozšiřitelnost. Moderní komunikační technologie podporuje různé protokoly a zajišťuje to, že výměna dat je jednoduchá a přímá.

Produkty

  • TERM

    Prognostika emisí pro řízení dopravy.

  • VRS 5000 Systém řízení dopravy

    Dopravní řídící ústředna VRS 5000 je ideální řešení pro zavedení komplexních řídících procesů pro městské dopravní sítě.